IT in verschillende beroepssectoren

4 april 2023

Werken in IT betekent veel meer dan alleen maar met programmeren bezig zijn. Wist je dat er geen economische sector meer te vinden is, waar IT geen rol en impact maakt? Zo speelt IT een sleutelrol bij het verbeteren van de efficiëntie van veel industrieën. In dit artikel bekijken we de verschillende rollen die je als IT’er zou kunnen vervullen en ontdekken we hoe IT de manier waarop we werken en leven heeft veranderd.

Kunst- en cultuursector

Laten we beginnen met een sector die op het eerste oog bijna tegenovergesteld lijkt aan de IT. Want wat heeft een acteur, zanger of iemand die portretten schildert te maken met IT ? En wat heeft iemand die altijd in de kunstsector gewerkt heeft, aan zijn/haar kunstachtergrond?

  • IT heeft het mogelijk gemaakt om digitale kunst te creëren en te verspreiden. Kunstenaars kunnen gebruik maken van digitale tools en technologieën om hun werk te maken en te delen. Denk bijvoorbeeld aan een scenarioschrijver die het specialistische schrijfprogramma Final Draft gebruikt, of een DJ die Ableton gebruikt bij live optredens en tijdens het componeren, arrangeren en opnemen. Momenteel ontstaat er dankzij de introductie van AI zelfs een gloednieuwe kunststroming, waarmee beeldend kunstenaars visuele kunst maken.
  • IT maakt het gemakkelijker voor kunstenaars en culturele instellingen om werk online te, verkopen en te distribueren. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor de verkoop van kunstwerken en de distributie van cultureel erfgoed, bijvoorbeeld via digitale musea en archieven.
  • IT kan worden gebruikt om kunstwerken en cultureel erfgoed te archiveren en te conserveren. Digitale archieven en databases kunnen worden gebruikt om kunstwerken en andere culturele objecten te documenteren en te bewaren voor toekomstige generaties.
  • IT maakt het mogelijk om virtuele tentoonstellingen te creëren en te delen. Deze kunnen een veel breder publiek bereiken en bieden de mogelijkheid om kunstwerken en cultureel erfgoed te tonen aan mensen die niet in staat zijn om fysieke tentoonstellingen bij te wonen.
  • IT biedt nieuwe manieren om het publiek te bereiken en te betrekken bij kunst en cultuur. Bijvoorbeeld door middel van online platforms, sociale media en andere digitale tools kunnen kunstenaars en culturele instellingen interactie hebben met hun publiek en nieuwe doelgroepen bereiken.

Iemand die altijd in de kunstsector heeft gewerkt, kan veel hebben aan zijn/haar kunstachtergrond in de IT-sector. IT-bedrijven zijn altijd op zoek naar mensen die creatieve oplossingen kunnen bedenken en out-of-the-box kunnen denken. Een kunstachtergrond kan hierbij van onschatbare waarde zijn, omdat het creativiteit, originaliteit en een uniek perspectief kan bieden bij het oplossen van complexe problemen.

Daarnaast kan kennis van digitale kunst en ontwerp ook nuttig zijn in de IT-sector, bijvoorbeeld bij het ontwerpen van gebruikersinterfaces, websites en digitale content. Het begrijpen van esthetiek, compositie en kleurgebruik kan hierbij van grote meerwaarde zijn.

Wat geldt voor de kunst- en cultuursector, geldt voor iedere sector. Taken worden geautomatiseerd en uitgevoerd, gemonitord en geanalyseerd met behulp van IT-oplossingen en die zullen allemaal gemaakt, getest, onderhouden en geleerd moeten worden. We gaan niet zo diep in op iedere sector, maar hebben hier een vogelvlucht door de andere bekendste beroepssector.

Geneeskunde

In de geneeskunde heeft IT een enorme impact gehad op de patiëntenzorg en klinische proeven. Met behulp van technologie kunnen artsen sneller en nauwkeuriger diagnoses stellen, patiëntgegevens gemakkelijk opvragen en bijhouden en zorg op afstand bieden. Het gebruik van elektronische medische dossiers en klinische informatiesystemen hebben bijvoorbeeld de nauwkeurigheid van diagnoses en behandelingsopties voor patiënten verbeterd. 

Een geneeskundige achtergrond hebben en begrijpen wat er in de gezondheidszorg nodig én mogelijk is, maakt een IT-omscholer van onschatbare waarde in het verbeteren van de patiëntenzorg en klinische uitkomsten.

Recht

IT heeft ook de manier waarop advocaten en juridische professionals werken veranderd. Met behulp van software kunnen ze zaken efficiënter beheren en documenten digitaal opslaan en delen. IT-professionals in de juridische sector spelen een belangrijke rol bij het ontwikkelen en implementeren van deze technologieën om rechters, advocaten en juridische teams te helpen hun werk effectiever te doen.

Onderwijs

Tijdens de corona-periode bleek de waarde van IT. In zeer korte tijd evolueerden videocallmogelijkheden tot complete thuisscholen en dat is zo goed bevallen, dat onderwijsinstellingen zoals Techgrounds er nog steeds gebruik van maken. Op deze manier kunnen we deelnemers in het hele land aan een IT-opleiding helpen, zonder dat ze iedere dag urenlang hoeven te forensen. E-learning en e-onderwijs zijn inmiddels net zo gewoon als ouderwets klassikaal onderwijs.

Onderwijsinstellingen gebruiken IT ook voor leerlingvolgsystemen, onderzoek en ontwikkeling, communicatiesystemen en samenwerkingsinstrumenten. Onderwijs is voor een groot deel verschoven van iets in je hoofd stampen, naar weten hoe je informatie kunt vinden en structureren en als een leerling iets niet snapt op de manier waarop de docent het uitlegt, dan zijn er altijd wel legio duidelijkere filmpjes te vinden op platforms zoals Youtube. 

IT-professionals zorgen voor de infrastructuur die het mogelijk maakt om efficiënter te leren op een manier die bij deze tijd past.

Financiën en Bankwezen

Bankieren via het internet is in korte tijd eerder de regel dan de uitzondering geworden, met als nadeel dat je niet even naar de bank om de hoek kunt wandelen voor je vragen en als voordeel dat je geen rekening hoeft te houden met openingstijden om je bankzaken te regelen.

Het bankwezen en de financiële sector zijn afhankelijk van IT om te kunnen functioneren. IT-professionals spelen een cruciale rol bij het ontwikkelen van software en systemen die het bankwezen en de financiële dienstverlening mogelijk maken. Het gebruik van technologie maakt het mogelijk om transacties sneller, veiliger en efficiënter te maken en vermindert de kans op fraude en (menselijke) fouten.

Detailhandel

Ook in de detailhandel en de toeleveringsketens voor consumptiegoederen speelt IT een belangrijke rol. Dankzij CRM-systemen kunnen bedrijven hun voorraad efficiënter beheren, orders sneller verwerken en de levering van producten beter afstemmen op de vraag. Als je meer wil lezen over deze systemen, lees dan deze blog.

Het gebruik van geavanceerde analytics en machine learning maakt het mogelijk om trends en patronen te herkennen. Aan de hand daarvan kunnen marketingstrategieën worden bepaald, waardoor jij als je op internet bent alleen reclameuitingen ziet die ook echt relevant zijn voor jou.

Energie

Het lijkt bijna tegenstrijdig, want technologie werkt niet zonder energie. Toch heeft IT een belangrijke rol in het verbeteren van de energie-efficiëntie en het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen. Met behulp van geavanceerde analyse- en monitoringtools kunnen energiebedrijven het energieverbruik van huishoudens en bedrijven in real-time volgen en optimaliseren. 

Slimme energienetwerken (smart grids) maken het mogelijk om duurzame energiebronnen zoals wind- en zonne-energie beter te integreren in het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast maakt IT het mogelijk om energieopslagsystemen te ontwikkelen, waardoor het mogelijk wordt om duurzame energie op te slaan en te gebruiken wanneer het nodig is.

Transport

Voor het verbeteren van de efficiëntie en veiligheid van het transport, worden standaard IT-toepassingen gebruikt. Autonome voertuigen maken gebruik van geavanceerde sensoren en software om veiliger en efficiënter te kunnen rijden. Zelfrijdende auto’s zijn niet langer science fiction, maar science reality en een grote opluchting voor mensen zoals ik die geen ster zijn in achteruit inparkeren.

Slimme verkeersmanagement systemen maken het mogelijk om verkeersstromen beter te regelen, waardoor files kunnen worden verminderd en het milieu minder wordt belast. 

Daarnaast maken technologieën zoals IoT (Internet of Things) het mogelijk om voertuigen, infrastructuur en mensen met elkaar te verbinden, waardoor het transport nog efficiënter kan worden georganiseerd.

Landbouw

De ontwikkeling van precisielandbouwtechnologieën, zoals drones en sensoren, vallen ook onder IT. Deze technologieën maken het mogelijk om gewassen op een nauwkeurige manier te monitoren en te verzorgen, waardoor de opbrengst kan worden verhoogd en de impact op het milieu kan worden verminderd. 

Met behulp van big data-analyse kunnen boeren bijvoorbeeld precies bepalen welke gewassen op welke plekken het beste groeien en hoeveel water en meststoffen er nodig zijn. Dit kan leiden tot een hogere opbrengst en minder afval en vervuiling.

Koeien kunnen tegenwoordig zelf bepalen of ze gemolken willen worden door robots, die tijdens het melken het gewicht en de gezondheid van de koe monitort en haar voorziet van de optimale hoeveelheid voeding.

Wetenschap

IT komt voort uit de wetenschap en speelt er een essentiële rol in. Van het modelleren en simuleren van complexe systemen tot het analyseren van grote datasets en het ontwikkelen van nieuwe technologieën en instrumenten. 

Wetenschappers gebruiken IT om complexe modellen te ontwikkelen die ons begrip van natuurlijke en maatschappelijke systemen kunnen verbeteren. Daarnaast wordt IT gebruikt voor het verzamelen, opslaan, analyseren en visualiseren van grote hoeveelheden data, waardoor wetenschappers sneller nieuwe inzichten kunnen verwerven. 

IT is van en voor iedere sector

IT vormt een scharniersector in vrijwel ieder vakgebied van de economie. Of je achtergrond en interesse ligt in geneeskunde, recht, onderwijs, financiën, detailhandel, kunst of cultuur, er is altijd een rol voor IT-professionals om bij te dragen aan de efficiëntie, innovatie en groei van de betreffende industrie. Het mooie van werken in IT is dat je jouw kennis en ervaring in andere disciplines kunt combineren met je IT-vaardigheden en daardoor in dezelfde sector in een andere rol als IT’er kunt excelleren. Dus als je op zoek bent naar een interessante en diverse carrière, overweeg dan zeker omscholing naar IT. Het biedt veel mogelijkheden om je kennis en passie voor andere gebieden te integreren in je nieuwe carrière.

Lees onze blog over het belang van oriënteren, bekijk onze andere blog posts voor meer inzichten in de wereld van IT-heropleidingen, of abonneer je op onze nieuwsbrief via deze link.

Bedankt voor het lezen! Vergeet ons niet te volgen op Instagram, LinkedIn en Facebook (en onze andere blogposts te lezen) als je de inhoud van deze post leuk vond. 

Meer
artikelen