Privacyverklaring

Techgrounds hecht grote waarde aan de zorgvuldige verwerking, beheer en beveiliging van uw persoonlijke gegevens. Wij voldoen aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw privacy staat bij ons voorop, en wij gaan met uw geregistreerde gegevens, zoals e-mailadressen en namen, uiterst zorgvuldig om. Wij verkopen geen e-mailadressen of andere gegevens, en uw informatie wordt niet zonder toestemming gedeeld met derden. Het doel van registratie is om interactie op de website mogelijk te maken en om u te kunnen profileren. Mocht het in de toekomst nodig zijn om commerciƫle berichten te sturen, dan zal dit alleen met uw uitdrukkelijke toestemming (opt-in) gebeuren, en u zult niet ongevraagd benaderd worden. Ook met gegevens die via het contactformulier of per e-mail naar ons worden verzonden, gaan we uiterst zorgvuldig om. Deze persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandeld.

Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die ontstaan tijdens uw bezoeken aan de website van Techgrounds. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze privacyverklaring.

De Techgrounds website bevat links naar websites die niet door Techgrounds zijn gemaakt of in opdracht van Techgrounds zijn vervaardigd. Techgrounds is niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en hoe deze websites omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerkt Techgrounds?

Techgrounds verwerkt persoonsgegevens zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1 van de AVG.

Persoonsgegevens omvatten alle gegevens die direct of indirect informatie kunnen verschaffen over een identificeerbare natuurlijke persoon.

De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • IP-adres

Doel van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Techgrounds verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan die welke worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Concreet verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Afhandeling van overeenkomsten
 • Voorlichting over opleidingen en hulp bij studiekeuze
 • Beantwoorden van uw vragen en verzoeken
 • Informeren over wijzigingen in onze diensten
 • Verbetering van onze website en afstemming van aanbod op uw voorkeur

Grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De verwerking van uw persoonsgegevens door Techgrounds is gebaseerd op artikel 6, lid 1, sub a en f van de AVG. Hiermee zijn wij gemachtigd uw gegevens te verwerken op basis van uw toestemming en onze gerechtvaardigde belangen.

Verwerking van communicatiegegevens

Wanneer u een e-mail of ander bericht naar ons stuurt, kunnen we deze berichten bewaren. Soms vragen we om persoonlijke gegevens die relevant zijn voor de situatie. Dit stelt ons in staat om uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of die van derden.

Gebruik van cookies

Ja, Techgrounds maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en ons beleid hieromtrent, verwijzen we u naar onze Cookieverklaring.

Beveiliging van persoonsgegevens

Techgrounds hanteert beveiligingsprocedures om alleen geautoriseerde personen toegang te geven tot uw persoonlijke gegevens.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Techgrounds bewaart uw gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld.

Uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonlijke informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u uw gegevens wilt aanpassen of verwijderen, neem dan contact met ons op. Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen via contact@techgrounds.nl.

Samenwerking met derde partijen en subverwerkers

Techgrounds deelt uw persoonsgegevens alleen met andere partijen indien dit in overeenstemming is met de geldende privacywetgeving. Deze partijen kunnen dochterondernemingen van TechConnect, opleidings- en trainingsinstellingen, overheden en zakelijke relaties omvatten. We werken samen met subverwerkers en hebben met hen verwerkersovereenkomsten afgesloten om uw gegevens te beschermen.

Wij maken gebruik van onderstaande partners:

 • WordPress (contentmanagementsysteem, buiten de EU)
 • Slack (interne communicatie, buiten de EU)
 • Google (webstatistieken & e-mail, buiten de EU)
 • Meta (analysetool, buiten de EU)
 • MailChimp (e-mailmarketing, buiten de EU)
 • LearnWorlds (e-learningplatform, buiten de EU)
 • Calendly (afsprakenplanner, buiten de EU)
 • NetHunt (CRM systeem, binnen de EU)

Wij meten het websitegebruik om de website-ervaring te verbeteren. Deze gegevens zijn niet tot u herleidbaar.

Sociale Media

Op de website van Techgrounds zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden mogelijk gemaakt door code van Facebook, Instagram, Youtube, LinkedIn en Twitter zelf.

Veranderingen

Deze privacyverklaring kan veranderen. We adviseren daarom om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Dit privacy statement is bijgewerkt op 01/09/23.