Scrum en Agile eindelijk duidelijk uitgelegd.

11 april 2023

Visual van to do bord met "to do", "doing" en "done" volgens scrum methode

Er zijn van die specifieke IT-termen die voor buitenstaanders een beetje vaag zijn. Zoals agile. En waar je agile leest, gaat het vaak ook meteen over scrum. Waarom zijn agile en scrum relevant als je IT’er wil worden?
In deze blog worden Scrum en Agile eindelijk duidelijk uitgelegd op een manier waarop zelfs ik het begrijp! 😀

Wat is Scrum?

Scrum is een agile projectmanagement methode die is gebaseerd op een aantal principes, zoals transparantie, inspectie en aanpassing. Het is bedoeld om teams te helpen bij het ontwikkelen van complexe producten en diensten, waarbij de focus ligt op het leveren van waarde aan de klant. Scrum is flexibel, omdat het zich aanpast aan veranderende omstandigheden en feedback van klanten.

Geweldig. Maar wat is het nou?

Stel we krijgen een opdracht van een bakker om een webpagina te maken over hoe zij taarten en koekjes bakt met als doel die taarten en koekjes te verkopen.

Deze webpagina maken is ons project. Dit project voeren we uit met een team. Dat team moet enigszins gemanaged worden, want anders wordt het een soepzooitje. Iedereen moet weten wie wat doet en wanneer iets af moet zijn.

Het project van ons team managen doen we met een projectmanagementmethode en in dit voorbeeld doen we dat uiteraard op een agile manier, want anders slaat deze blog nergens meer op.

Ons team bestaat uit 6 mensen:

 1. Full stack developer: is verantwoordelijk voor het bouwen van de website zelf, inclusief het schrijven van de code en het implementeren van functionaliteiten.
 2. Grafisch ontwerper: ontwerpt de visuele aspecten van de website, zoals het kleurenschema, de lay-out en de afbeeldingen.
 3. Copywriter: schrijft de teksten op de website, zoals instructies voor het bakken van de taart en informatie over de ingrediënten.
 4. Fotograaf: maakt foto’s van de bakker die de appeltaart maakt.
 5. SEO-specialist: helpt bij het optimaliseren van de website voor zoekmachines, zodat de website gemakkelijk kan worden gevonden door mensen die op zoek zijn naar appeltaartrecepten.
 6. Agile tester: Gaat in de schoenen van de gebruiker staan en kijkt of de website en alle knoppen werken, zodat klanten de taarten aan kunnen aanklikken en afrekenen.

(In een realistisch geval kunnen er nog meer teamleden zijn, maar we laten het nu voor de duidelijkheid even hierbij.)

Belangrijkste verschil

Het belangrijkste verschil tussen scrum en andere (ouderwetse) projectmanagementmethodes, is dat scrum een iteratieve en incrementele aanpak hanteert. Je hoeft dat niet te googlen: Bij een iteratieve aanpak wordt het ontwikkelingsproces opgedeeld in fasen. In iedere iteratie of fase wordt een bepaald onderdeel gemaakt. Bij een incrementele aanpak voeg je steeds een nieuw stapje toe. Als je alle stapjes in alle fasen bij elkaar optelt, heb je aan het eind je eindproduct. 

Op de ouderwetse methode zit het hele team, behalve de grafisch ontwerper, in het begin een beetje koekjes knabbelend te ‘candy crushen’, tot de grafisch ontwerper met zijn ontwerp komt. Dan zouden de developer, copywriter en fotograaf aan de slag kunnen (als er nog koekjes over zijn om te fotograferen.) De SEO-specialist heeft nog steeds niets te doen. 

Als iedereen eindelijk helemaal klaar is en de bakker het ontwerp van de website eigenlijk helemaal niet mooi vindt, kan het hele team weer helemaal opnieuw beginnen.

Met de scrum-methode is dat anders. Bij scrum wordt het werk verdeeld in korte fasen (dat noemen de scrum-aanhangers “sprints”) van één tot vier weken, waarbij het team zich richt op het opleveren van een bruikbaar product of dienst aan het einde van elke sprint. In ons voorbeeld maakt iedereen bijvoorbeeld alleen de homepagina. Het team kan op basis van feedback van de klant aanpassingen maken voor de volgende sprint. Als iedereen 1 weekje aan de homepagina heeft gewerkt en de bakker met verbeterpunten komt, zijn die makkelijker te implementeren op de volgende pagina.

Scrum en agile

Scrum en Agile worden vaak in één adem genoemd, omdat ze beide gericht zijn op het ontwikkelen van producten en diensten op een flexibele en iteratieve manier. Agile is echter meer een overkoepelende filosofie dan een specifieke methode. Bij Agile ligt de focus op snelle feedback en continue verbetering. Scrum is een concrete methode om Agile-principes in de praktijk te brengen.

Een belangrijk verschil tussen Scrum en Agile is dat Scrum een strikte set van regels en processen heeft, terwijl Agile meer een verzameling van waarden en principes is. Scrum is dus een concrete implementatie van Agile door een bepaald team, maar er zijn ook andere methodes die Agile-principes in de praktijk brengen, zoals Kanban of Extreme Programming.

In de praktijk worden Scrum en Agile vaak door elkaar gebruikt, omdat ze nauw met elkaar verbonden zijn. Het belangrijkste doel van beide benaderingen is om snel en efficiënt te kunnen reageren op veranderingen in de markt of in de behoeften van de klant. Door deze flexibele aanpak kan het team snel feedback krijgen en zich aanpassen aan veranderende omstandigheden, wat uiteindelijk resulteert in betere producten en diensten.

Waarom Scrum?

Scrum heeft een aantal voordelen ten opzichte van traditionele projectmanagementmethodes. Zo zorgt het voor meer transparantie en communicatie binnen het team en met de klant. Door de focus op het leveren van waarde aan de klant, wordt het risico op het ontwikkelen van overbodige functies verminderd. Bovendien wordt het team gestimuleerd om continu te verbeteren en te leren van fouten.

IT-bedrijven en startups gebruiken scrum, omdat deze sectoren vaak te maken hebben met snel veranderende omstandigheden en hoge eisen van klanten. Maar ook non-profitorganisaties maken steeds vaker gebruik van Scrum, omdat het kan helpen bij het ontwikkelen van effectieve oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.

Hoe werkt Scrum?

Scrum bestaat uit een aantal rollen, events en artifacts. Samen zorgen die voor een gestructureerde aanpak van het ontwikkelen van producten en diensten.

 • Rollen: Er zijn drie belangrijke rollen binnen een Scrum-team: de Product Owner, de Scrum Master en het Development Team. De Product Owner is verantwoordelijk voor het beheren van de Product Backlog en het stellen van prioriteiten. De Scrum Master is verantwoordelijk voor het faciliteren van de Scrum-events en het zorgen voor een goede samenwerking binnen het team. Het Development Team is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van het product of de dienst.
 • Events: Er zijn vier Scrum-events: Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review en Sprint Retrospective.
 • Sprint Planning: Aan het begin van elke sprint vindt een Sprint Planning plaats. Het team bespreekt hierin welke taken ze gaan uitvoeren en hoe deze in de komende sprint kunnen voltooien. De Product Owner ordent de items op prioriteit en het Development Team bepaalt hoe ze deze taken zullen voltooien.
 • Daily Scrum: Dit is een korte dagelijkse bijeenkomst van 15 minuten waarin de teameden drie vragen beantwoorden:
  1. Wat heb ik gisteren gedaan?
  2. Wat ga ik vandaag doen?
  3. Waar verwacht ik tegenaan te lopen?
  Het doel is om de samenwerking te bevorderen en het team op de hoogte te houden van de voortgang van het project.
 • Sprint Review: Aan het einde van elke sprint vindt er een Sprint Review plaats. Het team presenteert daarin het afgeronde werk aan de stakeholders en verzamelt feedback. De Product Owner bepaalt of het werk aan de acceptatiecriteria voldoet en beslist wat er met het werk gebeurt dat niet aan de criteria voldoet.
 • Sprint Retrospective: Dit is een bijeenkomst van het team om de afgelopen sprint te evalueren. Ze identificeren verbeterpunten in het werkproces voor de volgende sprint. Het doel is om te leren van de afgelopen sprint en om het proces te verbeteren.
 • Artifacts: De Scrum-artifacts bestaan uit de Product Backlog, de Sprint Backlog en het Increment. De Product Backlog is een geordende lijst van productvereisten die de Product Owner beheert. De Sprint Backlog is een lijst van taken die het Development Team in de huidige sprint moet voltooien. Het Increment is het werk dat het team heeft voltooid tijdens de sprint.

Nu weet je wat scrum en agile zijn.

Viel best mee toch? Als iemand je nu vraagt wat scrum is, zeg jij opgewekt: “Scrum is een agile projectmanagement methode die steeds populairder wordt bij IT-bedrijven, startups en non-profitorganisaties.”

Easy peasy! 

En nu heb ik trek in koekjes.

Op deze website kun je verder de diepte in duiken als je meer wil weten over de scrum-methode.

Wil je behalve voordelen van werken in IT ook wel eens weten wat de nadelen zijn? We hebben ze eerlijk voor je op een rijtje gezet in deze blog!

Meer weten over het Pathways IT-oriëntatieprogramma, klik dan hier of bekijk onze andere blog posts voor meer inzichten in de wereld van IT-heropleidingen.

Bedankt voor het lezen! Vergeet ons niet te volgen op Instagram, LinkedIn en Facebook (en onze andere blogposts te lezen) als je de inhoud van deze post leuk vond. 

Key takeaways

 • Agile en Scrum Uitgelegd: Agile is een flexibele aanpak in IT die zich richt op snelle feedback en continue verbetering. Scrum is een specifieke manier om Agile-principes toe te passen in teamverband.
 • Scrum’s Aanpak: Scrum werkt met korte sprints en legt nadruk op transparantie, inspectie en aanpassing, om snel waardevolle producten te leveren.
 • Rolverdeling in Scrum: In Scrum zijn er drie hoofdrollen: de Product Owner (prioriteitensteller), de Scrum Master (teamfacilitator) en het Development Team (uitvoerders).
 • Scrum Events: Scrum kent vier soorten meetings: Sprint Planning (taakverdeling), Daily Scrum (dagelijkse update), Sprint Review (presentatie van werk) en Sprint Retrospective (evaluatie).
 • Voordelen van Scrum: Deze methode verbetert de communicatie binnen teams, vermindert het risico op onnodige functies en stimuleert een cultuur van continue verbetering en leren van fouten.

Meer
Artikelen