Wat is peer learning?

21 maart 2023

Techgrounds alumni Nezaket en Christel

We kennen allemaal het fenomeen van stil achter een tafeltje zitten, terwijl de docent voor de klas de les op staat te dreunen. Het is een passieve manier van leren. De leerling doet weinig, behalve opletten (of wegdromen) en eventueel notities maken. Ondertussen geldt de kennis van één enkele leraar als ultieme bron en wordt dat getoetst.

Dit is natuurlijk niet de enige en misschien ook niet de meest doeltreffende manier waarop leerlingen en studenten kunnen leren. Peer learning, ook wel bekend als samenwerkend leren of groepswerk, is een alternatieve onderwijsmethode waarbij studenten veel actiever betrokken zijn bij het leerproces.

Wat is een “peer”? 🍐

In de context van peer learning verwijst een “peer” naar een gelijkgestemde, waar je van en mee leert. 

Het idee is dat peers samenwerken, kennis uitwisselen en elkaar feedback geven op een manier, die beide partijen ten goede komt. Peers kunnen medestudenten, collega’s of anderen zijn die deel uitmaken van dezelfde leergroep of training.

Hoe werkt peer learning?

Peer learning is gebaseerd op de samenwerking en interactie tussen studenten. Deze interactie kan plaatsvinden in verschillende vormen, zoals groepsdiscussies, peer review, peer teaching, gezamenlijke projecten of online discussies. Door deze interactie kunnen studenten van elkaar leren en kennis en vaardigheden opdoen. Er wordt daarbij geen gebruik gemaakt van een leraar die kennis overdraagt, maar van een coach of trainer, die de studenten begeleidt en ondersteunt bij het leerproces.

Bij peer learning werken studenten in kleine groepen samen. Ze lossen een bepaald probleem op, voeren een taak uit of researchen of bespreken een onderwerp. Ze zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces en voor dat van hun groepsgenoten. Studenten stellen vragen aan elkaar en delen informatie en feedback. Ze zoeken zelfstandig en samen informatie op in verschillende bronnen en zoeken gezamenlijk naar oplossingen.

Voordelen van peer learning

Peer learning heeft tal van voordelen voor studenten. Ten eerste zorgt peer learning voor een verhoging van de betrokkenheid en daardoor motivatie van studenten. Studenten zijn actief betrokken bij het leerproces en zelf verantwoordelijk voor hun eigen leerproces. Dardoor zijn ze meer gemotiveerd om te leren en worden ze uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen.

Een ander voordeel van peer learning is dat het de leerresultaten verbetert. Uit onderzoeken zoals deze, deze en deze is gebleken dat peer learning kan leiden tot betere leerresultaten dan traditionele onderwijsmethoden. Dit komt doordat studenten tijdens peer learning meer actief betrokken zijn bij het leerproces en omdat ze van elkaar leren. Doordat studenten samenwerken en elkaar feedback geven, hebben ze de mogelijkheid om dieper in te gaan op de lesstof en deze beter te begrijpen.

Ten slotte draagt peer learning bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen bij studenten. Door in groepen te werken en elkaar feedback te geven, leren studenten hun communicatieve vaardigheden te verbeteren en hun ideeën effectief over te brengen.

Mogelijke uitdagingen en oplossingen

Hoewel peer learning vele voordelen biedt, zijn er ook mogelijke uitdagingen bij de uitvoering. Zo kan het bijvoorbeeld moeilijk zijn om studenten te motiveren om actief deel te nemen aan de groepsactiviteiten. Het is ook een bekend fenomeen dat bij een groepsopdracht tweedeling ontstaat tussen gemotiveerde studenten die al het werk doen. Er zijn ook wat lakse studenten die de werkzaamheden voor zich uit schuiven of helemaal niet voltooien. Deze studenten trekken het groepsresultaat naar een lager niveau.

Ook het niveau van intelligentie kan een obstakel vormen. Snellere leerlingen gaan te snel voor hun peers. De anderen begrijpen daardoor de stof niet goed en geven het bij voorbaat al op. 

Een oplossing voor dit probleem is om studenten meer controle te geven over hun eigen leerproces. Ze krijgen de vrijheid om hun eigen leerroute te kiezen. Ook kan het helpen om duidelijke doelen en verwachtingen te stellen. Het is ook goed om om te leren gaan met mensen met andere niveaus van intelligentie en motivatie. Door de stof op verschillende manieren uit te leggen tot een peer het wel begrijpt, leert een leerling de lesstof nog beter te bevatten.

Of peer learning geschikt is, ligt ook een beetje aan de leeftijd van de leerlingen, hun motivatie om de kennis onder de knie te krijgen en hun gevoel voor verantwoordelijkheid. Peer learning is in het algemeen meer geschikt voor bijvoorbeeld volwassen omscholers, dan een eerstejaarsklas van de middelbare school.

Vormen van peer learning

Er zijn verschillende vormen van peer learning in verschillende onderwijs- en trainingscontexten. Een van de meest populaire vormen van peer learning is het gebruik van groepswerk in de klas. Studenten werken samen aan een project of opdracht, waarbij ze onderling informatie uitwisselen en feedback geven op elkaars werk.

Een ander voorbeeld van peer learning is het gebruik van peer tutoring. Hierbij helpen meer ervaren studenten jongere studenten bij het begrijpen van de lesstof. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van individuele of groepsbegeleiding.

Er zijn ook online toepassingen van peer learning, zoals peer review. Hierbij beoordelen studenten elkaars werk en geven ze feedback via een digitaal platform.

Studenten en trainers zijn over het algemeen positief over peer learning. Studenten waarderen de mogelijkheid om van elkaar te leren en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Trainers waarderen de verhoogde betrokkenheid en motivatie van studenten en het vermogen van studenten om elkaar te ondersteunen.

Peer learning bij Techgrounds

Technologie wordt steeds beter. Als je bedenkt wat een telefoon of computer 25 jaar geleden kon en nu kan, worden de eeuwige updates een stuk minder ergerlijk: Je krijgt er namelijk ook wel echt iets voor terug! Doordat IT constant verandert, betekent IT’er worden kiezen voor een leven lang blijven leren. Dat krijg je niet voor elkaar als je passief gaat wachten tot iemand je de leerstof door je strot duwt. 

Om die reden maakt Techgrounds geen gebruik van lesstof die door een leraar wordt opgedreund. Techgrounds leert haar deelnemers het zelf te kunnen. Naast de theoretische vakkennis, ontwikkelt Techgrounds samen met de werkgever-partners voor het grootste deel opdrachten die uit de praktijk afkomstig zijn. Op deze manier krijgt de deelnemer het vertrouwen en de ervaring om direct na de onboarding zelfstandig aan de slag te kunnen en weten de werkgever-partners zeker dat hun nieuwe collega het werktempo en de werzaamheden aan kan.

Iets zelfstandig kunnen doen betekent overigens niet dat je er alleen voor staat. Tijdens je Techgrounds opleiding wordt je gesteund door je learning coaches en peers en al tijdens je opleiding word je gekoppeld aan een buddy: een collega die je tijdens de opleiding helpt en na je onboarding blijft helpen. Wat learning coaches zijn en doen, kun je onder andere lezen in deze blog van learning coach Casper

Peer learning is een effectieve en waardevolle onderwijsmethode die studenten de mogelijkheid biedt om samen te werken en van elkaar te leren. Het vergroot de betrokkenheid en motivatie van studenten, verbetert de leerresultaten en draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.

Controle over je eigen opleiding

Hoewel er uitdagingen zijn bij de implementatie van peer learning, zoals het motiveren van studenten om actief deel te nemen, zijn er oplossingen voor deze uitdagingen. Door studenten meer controle te geven over hun eigen leerproces en duidelijke doelen en verwachtingen te stellen, kan peer learning succesvol worden geïmplementeerd.

In de toekomst zullen we waarschijnlijk nog meer gebruik gaan maken van peer learning, vooral nu de mogelijkheden voor online samenwerking steeds geavanceerder worden. Peer learning zal een belangrijke rol blijven spelen in de ontwikkeling van studenten en hun voorbereiding op een steeds veranderende wereld.

Lees ook onze blog over hoe je een IT-opleider vindt die het best bij jou past, bekijk onze andere blog posts voor meer inzichten in de wereld van IT-heropleidingen, of abonneer je op onze nieuwsbrief via deze link.

Bedankt voor het lezen! Vergeet ons niet te volgen op Instagram, LinkedIn en Facebook (en onze andere blogposts te lezen) als je de inhoud van deze post leuk vond. 

Key takeaways

  • Definitie en Doel: Peer learning is een interactieve onderwijsmethode waarbij studenten actief samenwerken, kennis uitwisselen en elkaar feedback geven, in plaats van passief te leren van een leraar.
  • Uitvoering: Deze methode omvat verschillende vormen van interactie, zoals groepsdiscussies, peer review, en gezamenlijke projecten, waarbij een coach of trainer de studenten begeleidt en ondersteunt.
  • Voordelen: Peer learning verhoogt de betrokkenheid en motivatie van studenten, verbetert leerresultaten en draagt bij aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen.
  • Uitdagingen en Oplossingen: Uitdagingen zoals motivatieproblemen en verschillen in intelligentieniveaus kunnen worden aangepakt door studenten meer controle over hun eigen leerproces te geven en duidelijke doelen te stellen.
  • Toepassing bij Techgrounds: Techgrounds gebruikt peer learning om deelnemers zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in het leerproces te leren, met praktijkgerichte opdrachten en ondersteuning van peers en coaches.

Meer
Artikelen